txtMenuT.jpgankieta
ankieta

Jakie zajęcia pozalekcyjne powinny funkcjonować w naszej szkole?

Pokaż wyniki
ankieta

Dla uczniów i rodziców

Jesteś tu: » Strona główna » Dla uczniów i rodziców
  • WYPRAWKA SZKOLNA 2012

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE, WYCHOWAWCY SGEE!

 

Informujemy, że w roku 2012 Rządowym programem dofinansowania zakupu podręczników są objęci niepełnosprawni uczniowie gimnazjum t.j.: słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2012/13.


Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2012 dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum wynosi 325 zł.


Wnioski o w/w pomoc są do pobrania w sekretariacie szkoły codziennie w godz.7:30-15:30. Prosimy o złożenie wypełnionych wniosków wraz z kompletną dokumentacją /aktualne orzeczenia/ w sekretariacie szkoły w terminie do 06.09.2012r.. Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny.




Pliki do pobrania